Nota de premsa de la plataforma (29/05/2014)

La plataforma Petroli No, Columbretes Netes participa en la realització de dos actes per visualitzar la seua lluita contra les prospeccions en la costa mediterrània

La Plataforma Petroli No, Columbretes Netes ha valorat molt positivament la participació Dissabte passat de les diferents associacions ecologistes, partits polítics i societat civil en general en l’acció reivindicativa ideada per l’artista Marta Rico formant amb persones la silueta de les illes Columbretes per dir NO al petroli. “El nostre territori està en perill i sols la gent, unida, podrem evitar la desfeta”.

“Agraïm a la gent que ha participat en aquesta “performance” i esperem sumar cada dia més afinitats, ja que la conscienciació de la ciutadania és cada vegada mes alta, tot el món veu les prospeccions com un atac a les nostres costes” han declarat fonts de la Plataforma.

També aquest dilluns membres de Petroli No, Columbretes Netes han participat amb associacions cooperativistes com Som Energia o els activistes de iaioflautas en la rebuda a la Plataforma Anti-fracking de les Comarques de Castelló  que ha recorregut 150 km per les distintes comarques fins arribar a la capital de La Plana, en una marxa ciclista per a mostrar el seu rebuig a la fractura hidràulica.

“Són causes comuns, una lluita pel territori, per la nostra supervivència, per deixar als nostres fills un sòl i un litoral nets i mediambientalment sostenibles” han incidit des de la Plataforma.

Per tot això des de la Plataforma Petroli No, Columbretes Netes ens solidaritzem amb totes les causes que lluiten per la conservació del territori i, “per la nostra banda continuarem realitzant accions per a evitar les prospeccions petrolíferes, informant als ciutadans i sumant voluntats al voltant d’una causa d’allò més justa, que ha de dur-nos a aturar la concessió de  qualsevol permís que tingue per finalitat la cerca i extracció d’hidrocarburs en les nostres costes”.


La plataforma Petroli No, Columbretes Netes participa en la realización de dos actos para visualizar su lucha contra las prospecciones en la costa mediterránea

La Plataforma Petroli No, Columbretes Netes ha valorado muy positivamente la participación el pasado sábado de las diferentes asociaciones ecologistas, partidos políticos y sociedad civil en general en la acción reivindicativa ideada por la artista Marta Rico formando con personas la silueta de las islas Columbretes para decir NO al petróleo. “Nuestro territorio está en peligro y sólo la gente, unida, podremos evitar la derrota”.

“Agradecemos a la gente que ha participado en esta “performance” y esperamos sumar cada día más afinidades, puesto que la concienciación de la ciudadanía es cada vez mas alta, todo el mundo ve las prospecciones como un ataque a nuestras costas” han declarado fuentes de la Plataforma.

También este lunes miembros de Petroli No, Columbretes Netes han participado con asociaciones cooperativistas cómo Som Energia o los activistas de iaioflautas en el recibimiento a la Plataforma Anti-fracking de las Comarcas de Castelló que ha recorrido 150 km por las distintas comarcas hasta llegar a la capital de La Plana, en una marcha ciclista para mostrar su rechazo a la fractura hidráulica.

“Son causas comunes, una lucha por el territorio, por nuestra supervivencia, para dejar a nuestros hijos un suelo y un litoral limpios y medioambientalmente sostenibles” han incidido desde la Plataforma.

Por todo esto desde la Plataforma Petroli No, Columbretes Netes nos solidarizamos con todas las causas que luchan por la conservación del territorio y, “por nuestra parte continuaremos realizando acciones para evitar las prospecciones petrolíferas, informando a los ciudadanos y sumando voluntades alrededor de una causa de lo más justa, que tiene que llevarnos a parar la concesión de cualquier permiso que tenga por finalidad la búsqueda y extracción de hidrocarburos en nuestras costas”

Nota Petroli No, dos actes

Nota de premsa de la Plataforma

La plataforma Petroli No, Columbretes Netes demanarà a la comissió europea el rebuig per a les prospeccions petrolíferes en el Golf de València

La Plataforma Petroli No, Columbretes Netes ha valorat molt negativament el rebuig de Les Corts valencianes a instar al govern d’Espanya a emetre una declaració d’impacte ambiental negativa del projecte d’investigació sísmica per cercar hidrocarburs en el litoral valencià. Els vots en contra del Partit Popular van impedir que la petició al govern central es fera efectiva i, per tant, des de la Plataforma es demanarà a la comissió europea que s’augmente la fiscalització d’aquest procés i que es rebutgen les autoritzacions per contravenir la Xarxa Natura 2000.

“Resulta curiós com per una banda des de la bancada popular es defensa el seu rebuig a les prospeccions, però per altra, escudant-se en la sentència del Tribunal Suprem, es lleven el problema de damunt passant-lo a l’administració central” han declarat fonts de la Plataforma.

Els membres de Petroli No, Columbretes Netes estem “convençuts de que l’interès per aturar la cerca d’hidrocarburs per part del Consell és nul i, per això, anem a realitzar escrits a la Comissió Europea per a que fiscalitze tant el procés d’avaluació ambiental, com per a que face complir la normativa de la Xarxa Natura 2000 i es retiren les autoritzacions” .

“El mateix ministeri de Medi Ambient va augmentar la protecció de la Xarxa Natura 2000 des del Delta de l’Ebre fins el sud de la reserva marina de Columbretes, per tant cal aplicar la llei i aturar aquest despropòsit, que recordem, només va en favor d’una empresa privada, la qual obtindrà els seus beneficis venent el petroli o el gas trobat al millor postor i deixant les costes valencianes arrasades en termes mediambientals, turístics i econòmics” han incidit des de la Plataforma.

A més els membres de la Plataforma han valorat la “campanya d’imatge que les empreses de l’Associació Espanyola de Companyies d’Investigació, Exploració i Producció d’Hidrocarburs (Aciep) han encetat, amb la promesa de creació de llocs de treball, quant tots sabem que més de 50.000 ocupacions vinculades a turisme i pesca desapareixeran directament”.

Per tot això des de la Plataforma Petroli No, Columbretes Netes creiem que la prioritat ha de ser que el sentit comú s’impose i que el Govern de la Generalitat face causa comú en defensa de les nostres costes, del mediambient, del turisme i la pesca sostenibles, del futur a la fi, i no dels foscos interessos d’una empresa privada que després de destruir el litoral valencià, ens deixarà per a seguir fent negoci enllà on més li convingue.

 

La plataforma Petroli No, Columbretes Netes pedirá a la Comisión Europea el rechazo para las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia 

La Plataforma Petroli No, Columbretes Netes ha valorado muy negativamente el rechazo de Les Corts valencianas a instar en el gobierno de España a emitir una declaración de impacto ambiental negativa del proyecto de investigación sísmica para buscar hidrocarburos en el litoral valenciano. Los votos en contra del Partido Popular impidieron que la petición al gobierno central se hiciera efectiva y, por lo tanto, desde la Plataforma se pedirá a la comisión europea que se aumente la fiscalización de este proceso y que se rechazan las autorizaciones por contravenir la Red Natura 2000.

“Resulta curioso como por un lado desde la bancada popular se defiende su rechazo a las prospecciones, pero por otra, escudándose en la sentencia del Tribunal Supremo, se quitan el problema de encima pasándolo a la administración central” han declarado fuentes de la Plataforma.

Los miembros de Petroli No, Columbretes Netes estamos “convencidos de que el interés para parar la búsqueda de hidrocarburos por parte del Consell es nulo y, por eso, vamos a realizar escritos a la Comisión Europea para que fiscalice tanto el proceso de evaluación ambiental, como para que haga cumplir la normativa de la Red Natura 2000 y se retiren las autorizaciones” .

“El mismo ministerio de Medio ambiente aumentó la protección de la Red Natura 2000 desde el Delta del Ebro hasta el sur de la reserva marina de Columbretes, por lo tanto hay que aplicar la ley y parar este despropósito, que recordamos, sólo va en favor de una empresa privada, la cual obtendrá sus beneficios vendiendo el petróleo o el gas encontrado al mejor postor y dejando las costas valencianas arrasadas en términos medioambientales, turísticos y económicos” han incidido desde la Plataforma.

Además los miembros de la Plataforma han valorado la “campaña de imagen que las empresas de la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos (Aciep) han comenzado, con la promesa de creación de puestos de trabajo, cuánto todos sabemos que más de 50.000 ocupaciones vinculadas a turismo y pesca desaparecerán directamente”.

Xarrada a la llibrería Argot el 13 de Març

La Plataforma Petroli No, Columbretes Netes ha encetat un cicle de xerrades informatives, que mantindrà durant el temps, amb un col·loqui entre el biòleg marí Diego Kersling, el tècnic mediambiental Xavier del Senyor i l’assessor jurídic de la federació de confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana Lluís García Iñurrategui, celebrat en la llibreria Argot de Castelló.

Cadascú des del seu àmbit han defensat l’impossibilitat de dur endavant aquest projecte de prospeccions en la mediterrània, defensant amb arguments, tant científics, com mediambientals com econòmics. Així Kersling ha incidit en “el gran desconeixement que hi ha de com pot afectar a certs organismes la cerca d’hidrocarburs”, afegint, “moltes de les espècies que es poden veure afectades, són úniques, la prospecció sísmica només és un primer pas d’una cadena que ens durà a les perforacions i a l’explotació, amb el consegüent perjudici per a l’ecosistema de l’entorn”.

Per la seua part Xavier del Senyor ha volgut deixar clar que “el problema ve de lluny, ja que les pressions de les multinacionals del petroli són fortes, arribant inclús a oferir compensacions als pescadors, si a la fi es fa la cerca al voltant de les Illes”, entrant en contradicció les diferents administracions, “a l’hora de protegir la reserva marina, posant limitacions a la pesca i no a les prospeccions”.

També els pescadors, representats per Lluís García van deixar clara la seua oposició al projecte de Cairn Energy, al·legant que “el 60% de mortaldat afectarà a les grans espècies, a més de que les que tinguen capacitat migratòria fugiran d’aquest entorn”, remarcant “l’engany dels beneficis productius de l’empresa petroliera, ja que la producció màxima anirà en una forqueta entre el 0,01% al 0,5% de les necessitats de l’estat, amb l’afegit de que al ser una empresa privada podrà vendre el petroli al que pague el preu ofertat”.

Des de la Plataforma volem agrair tant a la llibreria Argot, com a l’associació Molts Mons (co-organitzadors) la seua col·laboració cedint l’espai de la xerrada, així com als ponents, al públic assistent i a la conductora de l’acte, la periodista Marta Arrufat.

foto1

La plataforma Petroli No, Columbretes Netes se presenta ante la sociedad de Castelló, con una charla en la librería Argot. La Plataforma Petroli No, Columbretes Netes ha comenzado un ciclo de charlas informativas, que mantendrá durante el tiempo, con un coloquio entre el biólogo marino Diego Kersling, el técnico medioambiental Xavier del Señor y el asesor jurídico de la federación de cofradías de pescadores de la Comunidad Valenciana Lluís García Iñurrategui, celebrado en la librería Argot de Castelló.

Cada cual desde su ámbito han defendido la imposibilidad de llevar adelante este proyecto de prospecciones en el mediterráneo, defendiendo con argumentos, tanto científicos, como medioambientales como económicos.

Así Kersling ha incidido en “el gran desconocimiento que hay de cómo puede afectar a ciertos organismos la búsqueda de hidrocarburos”, añadiendo, “muchas de las especies que se pueden ver afectadas, son únicas, la prospección sísmica sólo es un primer paso de una cadena que nos llevará a las perforaciones y a la explotación, con el consiguiente perjuicio para el ecosistema del entorno”.

Por su parte Xavier del Senyor ha querido dejar claro que “el problema viene de lejos, puesto que las presiones de las multinacionales del petróleo son fuertes, llegando incluso a ofrecer compensaciones a los pescadores, si al fin se hace la búsqueda alrededor de las Islas”, entrando en contradicción las diferentes administraciones, “a la hora de proteger la reserva marina, poniendo limitaciones a la pesca y no a las prospecciones”.

También los pescadores, representados por Lluís García dejaron clara su oposición al proyecto de Cairn Energy, alegando que “el 60% de mortandad afectará a las grandes especies, además de que las que tengan capacidad migratoria huirán de este entorno”, remarcando “el engaño de los beneficios productivos de la empresa petrolera, puesto que la producción máxima irá en un tenedor entre el 0,01% al 0,5% de las necesidades del estado, con el añadido de que al ser una empresa privada podrá vender el petróleo al que pague el precio ofertado”.

Desde la Plataforma queremos agradecer tanto a la librería Argot, como la asociación Molts Mons (co-organizadores) su colaboración cediendo el espacio de la charla, así como a los ponentes, al público y a la conductora del acto, la periodista Marta Arrufat.

Informes sobre efectes de les prospeccions

Avui portem 4 informes de diferents entitats sobre els efectes de les prospeccions petrolíferes marines.

  1. Informe sobre los principales impactos de las prospecciones petrolíferas en el mar.ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) de CCOO