activitats

Xarrada a la llibrería Argot el 13 de Març

La Plataforma Petroli No, Columbretes Netes ha encetat un cicle de xerrades informatives, que mantindrà durant el temps, amb un col·loqui entre el biòleg marí Diego Kersling, el tècnic mediambiental Xavier del Senyor i l’assessor jurídic de la federació de confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana Lluís García Iñurrategui, celebrat en la llibreria Argot de Castelló.

Cadascú des del seu àmbit han defensat l’impossibilitat de dur endavant aquest projecte de prospeccions en la mediterrània, defensant amb arguments, tant científics, com mediambientals com econòmics. Així Kersling ha incidit en “el gran desconeixement que hi ha de com pot afectar a certs organismes la cerca d’hidrocarburs”, afegint, “moltes de les espècies que es poden veure afectades, són úniques, la prospecció sísmica només és un primer pas d’una cadena que ens durà a les perforacions i a l’explotació, amb el consegüent perjudici per a l’ecosistema de l’entorn”.

Per la seua part Xavier del Senyor ha volgut deixar clar que “el problema ve de lluny, ja que les pressions de les multinacionals del petroli són fortes, arribant inclús a oferir compensacions als pescadors, si a la fi es fa la cerca al voltant de les Illes”, entrant en contradicció les diferents administracions, “a l’hora de protegir la reserva marina, posant limitacions a la pesca i no a les prospeccions”.

També els pescadors, representats per Lluís García van deixar clara la seua oposició al projecte de Cairn Energy, al·legant que “el 60% de mortaldat afectarà a les grans espècies, a més de que les que tinguen capacitat migratòria fugiran d’aquest entorn”, remarcant “l’engany dels beneficis productius de l’empresa petroliera, ja que la producció màxima anirà en una forqueta entre el 0,01% al 0,5% de les necessitats de l’estat, amb l’afegit de que al ser una empresa privada podrà vendre el petroli al que pague el preu ofertat”.

Des de la Plataforma volem agrair tant a la llibreria Argot, com a l’associació Molts Mons (co-organitzadors) la seua col·laboració cedint l’espai de la xerrada, així com als ponents, al públic assistent i a la conductora de l’acte, la periodista Marta Arrufat.

foto1

La plataforma Petroli No, Columbretes Netes se presenta ante la sociedad de Castelló, con una charla en la librería Argot. La Plataforma Petroli No, Columbretes Netes ha comenzado un ciclo de charlas informativas, que mantendrá durante el tiempo, con un coloquio entre el biólogo marino Diego Kersling, el técnico medioambiental Xavier del Señor y el asesor jurídico de la federación de cofradías de pescadores de la Comunidad Valenciana Lluís García Iñurrategui, celebrado en la librería Argot de Castelló.

Cada cual desde su ámbito han defendido la imposibilidad de llevar adelante este proyecto de prospecciones en el mediterráneo, defendiendo con argumentos, tanto científicos, como medioambientales como económicos.

Así Kersling ha incidido en “el gran desconocimiento que hay de cómo puede afectar a ciertos organismos la búsqueda de hidrocarburos”, añadiendo, “muchas de las especies que se pueden ver afectadas, son únicas, la prospección sísmica sólo es un primer paso de una cadena que nos llevará a las perforaciones y a la explotación, con el consiguiente perjuicio para el ecosistema del entorno”.

Por su parte Xavier del Senyor ha querido dejar claro que “el problema viene de lejos, puesto que las presiones de las multinacionales del petróleo son fuertes, llegando incluso a ofrecer compensaciones a los pescadores, si al fin se hace la búsqueda alrededor de las Islas”, entrando en contradicción las diferentes administraciones, “a la hora de proteger la reserva marina, poniendo limitaciones a la pesca y no a las prospecciones”.

También los pescadores, representados por Lluís García dejaron clara su oposición al proyecto de Cairn Energy, alegando que “el 60% de mortandad afectará a las grandes especies, además de que las que tengan capacidad migratoria huirán de este entorno”, remarcando “el engaño de los beneficios productivos de la empresa petrolera, puesto que la producción máxima irá en un tenedor entre el 0,01% al 0,5% de las necesidades del estado, con el añadido de que al ser una empresa privada podrá vender el petróleo al que pague el precio ofertado”.

Desde la Plataforma queremos agradecer tanto a la librería Argot, como la asociación Molts Mons (co-organizadores) su colaboración cediendo el espacio de la charla, así como a los ponentes, al público y a la conductora del acto, la periodista Marta Arrufat.

Anuncios

Campanya a Change.org

Avui hem tingut notícia d’una campanya a change.org per demanar l’aturada de les prospeccions petrolieres al Golf de València. Deixem clar que la Plataforma no ha segut la impulsora d’aquesta campanya.

Si vols signar només cal que punxes ací. Ja han superat les 18000 signatures.